Hyttetur – til Slottsparken?

Hyttetur - til SlottsparkenEr det virkelig mulig, sier du kanskje. Kan man dra på hyttetur i Oslo, og det til og med like ved Det kongelige slott? Ja, nå er det mulig, takket være gaver Den Norske Turistforening har gitt Kongehuset, i forbindelse med kongen og dronningens 25-års jubileum på tronen. Det innebærer at den turglade dronningen ikke lenger trenger å gå høyt til fjells for å feriere på hytta, selv om hun nok antakelig, ikke kommer til å overnatte i de nye hyttene så ofte.

DNT har satt opp to hytter i Slottsparken i forbindelse med jubileet. Dette er med på å markere både kongeparets merkedag, og deres nære forbindelse til det aktive friluftslivet, som DNT er så tett forbundet med. På sett og vis er dette en forlengelse av en tradisjon, ettersom DNT lenge hadde sin forankring i overklassen i Norge og har hatt forbindelser til Kongehuset over tid.

Hyttene åpnet for publikum 13. juni 2016. I følge DNT er formålet dels å minne folk om den viktige rollen aktiv fritid og friluftsliv har i den nasjonale identiteten i Norge. For å vektlegge den tradisjon og kontinuitet kongen står for, valgte Slottet å la DNT levere to forskjellige hytter, hvorav den ene var mer tradisjonell i design og den andre svært moderne. De ønsket altså å demonstrere at kongefamilien både har røtter i fortiden og lever i nåtiden. De to hyttene kalles henholdsvis Hovinkoia (RIngerike, 1937) og Skåpet (ny og moderne hytte fra Stavanger).

Slottsparken har kommet en lang vei siden den for noen år tilbake var samlingspunkt for mange av Oslos mest belastede kriminelle og narkomane. Nå har kongefamilien og folket, tatt den tilbake, med hjelp av årvåkent politi. Gjennom hele 2016 vil det være interessante markeringer og utstillinger der i forbindelse med det store jubileet, i anledning kroningen for 25 år siden.